Tepelná čerpadla


Možností, jak vytápět rodinné domy, či jiné objekty, je nepřeberná řada. Některé systémy mají nízké náklady na provoz nebo pracují v bezobslužném provozu, další jsou ekologické nebo pracují s částečně obnovitelnými zdroji energie. Existuje pouze jeden způsob vytápění, který tyto kladné vlastnosti v sobě sdružuje, a to jsou tepelná čerpadla.


Tato ekologická a ekonomická zařízení odebírají nízkopotenciální teplo z venkovního vzduchu a pomocí unikátních vlastností chladiva je teplo transformováno do teplot, které jsou použitelné na vytápění daného objektu. Je nutno zdůraznit, že tepelné čerpadlo spotřebovává elektrickou energii na pohon kompresoru. Poměr topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla se nazývá topný faktor. Jeho hodnota, označovaná COP, se u tepelných čerpadel vzduch-voda zpravidla pohybuje kolem hodnoty 3.


Vzhledem ke zvyšujícím se cenám za energie patří tento alternativní způsob vytápění z ekonomického hlediska nejkomfortnějším topným systémům.


Výhody

 1. Nízké provozní náklady
  • 1 kW elektřiny přemění na 4.3 kW tepelné energie
  • řízení optimálního výkonu pomocí inverterového řízení s vysokou účinností
 2. Nízká emise CO2
  • využívá obnovitelnou energii z ovzduší
  • nízká spotřeba energie
  • žádná přímá plynová emise CO2 při provozu
 3. Čistota a tichý chod
  • žádný hořlavý a znečištěný výfukový plyn 
  • tichý provoz
 4. Rozmanitost
  • připojitelnost domácího ohřívače vody 
  • kombinace s kotlem
  • řízeni dvou tepelných okruhů (podlahové radiátory)
 5. Snadná instalace
  • jednotka v kompaktním designu
  • není nutné vrtání, olejová nádrž, připojení plynu a komín