FUJITSU

Klimatizace FUJITSU GENERAL jsou v ČR velmi populární a jsou úspěšně instalovány nejen v bankách, obchodních a výrobních firmách, ale i v domácnostech. Jednotky jsou dodávány také do obytných a technologických kontejnerů. Portfolio produktů FUJITSU GENERAL plně pokrývá požadavky na kvalitní řešení klimatizační techniky, a to s velmi výrazným zohledněním dopadu na životní prostředí, což je jedním z pilířů celého spektra produktů pod značkou FUJITSU a GENERAL.